About Us

KZNTV is a proudly zulu community television channel where individuals and groups within the community produce, manage and broadcast their own television programs that are focused on local and current content. We aim for greater social inclusion on the basis of gender, caste and ethnicity; and the imperatives of improving education and health. We focus on creating quality programming and we strive to engage with our community viewers with content that is relevant and informative. We are based in KwaZulu Natal, South Africa. Catch our broadcast on DSTV Channel 261 or on StarSat Channel 486 or on Digital Terrestrial Television(DTT)!

Gospel Mix

20:00-21:00

News talk

19:30-20:30

Ughubhu Lwami

18:00-19:00

Ingqikithi

19:00-19:30

Abakhulume

20:00-21:00

1KZN TV News

19:00-19:30

News talk

19:30-20:30

Ughubhu Lwami

18:00-19:00

Watch

1kzntv

1KZNTV Promo

3:27

photo by 1kzn Images

EBukhosini

0:54

photo by Alexander Dimitrov

My JukeBox

0:30

photo by Joshua Earle

Qaphela Mthengi

0:45

photo by Wojciech Szaturski

Ughubhu Lwami

0:45

photo by Wojciech Szaturski

Gospel Mix

0:45

Our Vision

Ukubona

 

Amplifying the voice of the Zulu community in harmony with it roots and culture

Ukukhulisa izwi lomphakathi wamaZulu ngokuhambelana nezimpande nesiko lawo.

Our Mission

Ukuthunywa

Producing quality programming that highlights the essence of the Zulu culture and its rich history, broadcast specifically for the Zulu community in South Africa and the diaspora.

Ukukhiqiza izinhlelo ezisezingeni ngokuqhakambisa ingqikithi yamasiko Kanye nokunotha komlando wesizwe samaZulu eNingizimu Afrika nakwamanye amazwe.

Find us on Facebook

Tweet to us


Our location